Idegrundlag

Idegrundlag baseres på en opfattelse, at det enkelte menneske har sin unikke forståelse af sig selv og derfor vælger handlinger,  der er i overensstemmele med denne forståelse.

Ethvert valg har konsekvenser for en selv og de relationer man er i.
Det gælder parforhold, familie- og arbejdsrelationer og andre relationer vi møder på vores vej.

De systemiske  indrager alle de forbindelser man får øje på,  som kan have indflydelse på problemstillinger som man ønsker at drøfte.

Familier anses som de mest komplekse blandt organisationer. Denne kompleksitet er skabt af forventninger, forestillinger og handlinger af hvert enkelt familiemedlem udfra den forståelse de har af den position de indtager i samspil med hinanden og verden omkring. Til forskel fra  arbejdspladsen, som kan frit forlades, er medlemmer bundet af  familiebånd.

Kommunikation omkring vores forståelse er essentiel for at finde  basis for at samarbejde kan bære frugt.