Har jeg forstået det rigtigt, doktor? Læge-patient-samspil i et systemisk perspektiv – empowerment i relationen, (2017).

”Empowerment er … lettere forstået ved dets fravær:
magtesløshed, hjælpeløshed, håbløshed, fremmedgørelse, offergørelse,
underdanighed, undertrykkelse, paternalisme, tab af følelse
af kontrol over eget liv og afhængighed.”
Gibson, Cheryl: A concept analysis of empowerment.
Journal of Advanced Nursing, Marts 1991.

”Patienterne er styrket, når de har den viden, færdigheder, holdninger
og selvbevidsthed, der er nødvendige for at påvirke deres egen
adfærd og deres evne til at forbedre deres livs liv.”
Health Expectations.An International Journal of Public
Participation in Health Care and Health Policy.

”Empowerment opnås i relationer. Fokus på patientens styrker har
kun en mening, hvis de, der er involveret i samspil (sundhedspersonale),
er klar over både deres rolle og afklaret omkring de elementer,
der tilsyneladende ’rokker’ ved den medicinske autoritet.
Derfor er ikke bare patienternes, men også lægernes forberedelse
til denne relation nødvendig.” (Uddrag fra bogen).

Bogen bestilles her.