Samtaler i virksomheder

For virksomheder kan det handle om samtaler mellem ledelse og medarbejdere, leverandører og service, medarbejdere og kunder, integration af de etniske minoriteter på arbejdspladsen, integration af nye medarbejdere, ansættelser og afskedigelser, stresshåndtæring, mobning, sygefravær, sælgertræning, relation mellem behandlere og patienter, lærere og elever, pædagoger og forældre m.m